1981 - Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 198r. - Pamiętamy!