1981 – Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 198r. – Pamiętamy!