Antonina Paks - utalentowana uczennica w SP6 - Sp6 Sosnowiec