"GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE - 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!"