Kup pan cegłę, czyli jak budowano szkołę na Wawelu