MATchallenge w SP6 – najlepsze prace z wyzwania nr 1