MATchallenge w SP6 - prace z wyzwania nr 3 - Sp6 Sosnowiec