MATchallenge w SP6 – WYNIKI KOŃCOWE I PODSUMOWANIE PROJEKTU