MATchallenge w SP6 - WYNIKI KOŃCOWE I PODSUMOWANIE PROJEKTU