NASI UCZNIOWIE GOŚĆMI STASZICOWSKIEJ GALI MISTRZÓW  - Sp6 Sosnowiec