Poznajemy przyrządy i pomoce przyrodnika. - Sp6 Sosnowiec