Przyłączamy się do zbiórki na rzecz Ukrainy - Sp6 Sosnowiec