Regulamin Miejskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej – III edycja