Regulamin Miejskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej – III edycja - Sp6 Sosnowiec