Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej „Wirusoochrona”