Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiej akcji informacyjno - edukacyjnej „Wirusoochrona” - Sp6 Sosnowiec