Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiej akcji informacyjno - edukacyjnej „Wirusoochrona”