Sukces w REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKO-FOTOGRAFICZNYM