Sukces w Wojewódzkim Konkursie Literacko – Historycznym