II miejsce w XVI Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym