Sukces w konkursie “Potyczki językowe u Szymborskiej”