Sukces w konkursie „Potyczki językowe u Szymborskiej”