Udział 7D w programie edukacji ekologicznej dla szkół