UROCZYSTOŚĆ WRĘCZANIA ZAŚWIADCZEŃ LAUREATOM WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH