Wycieczka klasy 2c i 2d do Kuźniczki Nowej - Sp6 Sosnowiec